Metropole Moravy má mnoho rozmanitých tváří. Nechte si je představit v knize BRNO (NE) ZNÁMÉ prostřednictvím fotografií architektky Mariety Musálkové. Deník skládaný jako mozaika po řadu let při procházkách ulicemi města vám přináší pohled zaostřený na detail a odhalující jednotlivé vrstvy proměňující se architektury. Detaily roztříděné do tří kapitol podle měřítka, od nejmenších po největší, hledající překvapivé souvislosti napříč staletími. Nové interpretace důvěrně známého osloví nepochybně nejen odbornou, ale i širší veřejnost, s hlubokým zájmem o historii a budoucnost Brna. To vše uvádí text historika architektury Vladimíra Šlapety.

Publikaci, která bude představena na zahájení výstavy v Urban centru 18. ledna v 17h je možné zakoupit na pobočce TIC „pod krokodýlem“ nebo přímo na vernisáži (platba kartou možná).