Proč je potřeba pořádat architektonické soutěže? Je jich dnes vyhlašováno málo, moc, nebo přiměřeně? Jaké jsou typy soutěží, jak se liší ve vhodnosti a náročnosti? Jaký je rozdíl mezi soutěžemi veřejného a soukromého sektoru?

Tématem šestého kulatého stolu nad horkými tématy návrhu nového územního plánu jsou architektonické soutěže. Záznam debaty zveřejní Kancelář architekta města ve čtvrtek 26. listopadu od 17 hodin na své facebookové stránce.

Pokud máte podněty do diskuze a otázky na hosty, napište kanceláři městského architekta do čtvrtečních 12 hodin, ta nejožehavější témata se objeví ve vysílání.

Hosté

Gabriel Kurtis, GEN BRNO
Jan Kasl, předseda, Česká komora architektů
Igor Kovačevič, MOBA
Kamila Kulhánková, Havel and Partners
Tomáš Pavlíček, architekt, Kancelář architekta města Brna
Kristína Župková, organizátorka soutěží, Kancelář architekta města Brna
Josef Morkus, vedoucí, Oddělení koncepční a metodické, OÚP MMR
Tomáš Ctibor, výkonný ředitel, 4ct

Moderátor: Michal Sedláček, ředitel, Kancelář architekta města Brna

7 horkých témat nového územního plánu

Cyklodoprava, protipovodňová ochrana, zahrádky, výšková regulace budov, zeleň a klimatická změna, architektonické soutěže nebo dopravní spojení mezi čtvrtěmi – to jsou horká témata, která nejvíce zajímala veřejnost nad návrhem nového územního plánu. Ten čeká v příštím roce opakované veřejné projednání. Kancelář architekta města se teď bude horkým tématům podrobně věnovat v sérii seminářů a kulatých stolů. Diskutovat o nich bude s odborníky, zástupci města a městských částí nebo členy občanských sdružení.

Záznamy všech diskuzí bude kancelář městského architekta zveřejňovat každý týden až do 30. listopadu na svých sociálních
sítích
 i webu.