Jedno z nejdiskutovanějších témat návrhu nového územního plánu byly propojky stávajících i nových čtvrtí. A to ať už šlo o spojení Obřan, Lesné a Sadové, nebo Ivanovic, Řečkovic a Medlánek.

Tématem sedmého kulatého stolu nad horkými tématy návrhu nového územního plánu jsou brněnské čtvrtě propojené, nebo oddělené.

Záznam debaty zveřejní Kancelář architekta města v pondělí 30. listopadu od 17 hodin na své facebookové stránce.

Pokud máte podněty do diskuze a otázky na hosty, napište kanceláři městského architekta do čtvrtečních (26. 11.) 12 hodin, ta nejožehavější témata se objeví ve vysílání.

Hosté:

Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování
Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky
Jan Mandát, předseda spolku Brno autem
Petr Soldán, projektant dopravních staveb
Iva Rorečková, oddělení koncepce Odboru dopravy MMB
Petr Matoušek, dopravní specialista Odboru územního plánování a rozvoje MMB

Moderátor: Martin Všetečka, dopravní oddělení KAM

Cyklodoprava, protipovodňová ochrana, zahrádky, výšková regulace budov, zeleň a klimatická změna, architektonické soutěže nebo dopravní spojení mezi čtvrtěmi – to jsou horká témata, která nejvíce zajímala veřejnost nad návrhem nového územního plánu. Ten čeká v příštím roce opakované veřejné projednání.

Kancelář architekta města se bude horkým tématům podrobně věnovat v sérii seminářů a kulatých stolů. Diskutovat o nich bude s odborníky, zástupci města a městských částí nebo členy občanských sdružení.

Všechny diskuze můžete sledovat online. Jejich záznamy budou zveřejněny každý týden až do 30. listopadu na sociálních sítích a webu kanceláře městského architekta.