O brněnské památkové zóně, tentokrát mimo jiné s primátorkou Markétou Vaňkovou a brněnskými architekty. Diskutovat se bude nad rozsahem městské památkové zóny v Brně a cíli jejího rozšiřování. Je lepší plošná ochrana, nebo zápis konkrétních památek? A jaké jsou argumenty pro a proti?

Máte k tématu nějaké otázky? Chcete se na něco zeptat hostů? Napište Kanceláři architekta města Brna do čtvrtečních (28. února) 12 hodin zprávu na jejich facebookovou stránku.

Hosté:

prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Ondřej Chybík
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
doc. Ing. arch. Milan Rak
Ing. arch. Pavel Jura
Ing. arch. Irena Králová, Útvar koncepce a rozvoje, Plzeň
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed
Ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče MMB
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
Bc. Tomáš Kolačný, 2. náměstek primátorky města Brna
RNDr. Filip Chvátal, radní města Brna
Ing. arch. Bohumila Hybská, vedoucí oddělení územního plánování KAM

Moderátorem kulatého stolu bude ředitel KAM doc. Ing. arch. Michal Sedláček.

Záznam kulatého stolu bude zveřejněn v pondělí 1. února v 17:00 na facebookové stránce i YouTube kanálu kanceláře městského architekta.