Jak se Brno staví k vyhlášení památkové zóny na svém území? Jaký by měla mít rozsah a regulace? A jak celou věc ovlivňují pozdní zápisy do seznamů kulturních památek? Už třetí a zároveň závěrečný kulatý stůl věnovaný městské památkové zóně se zaměří na stanovisko města Brna a možné řešení.

Podívejte se na záznam diskuse v pondělí 22. února, Kancelář architekta města ho vysílá od 17:00.

Hosté:

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
Bc. Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna
Ing. Marek Fišer, radní pro oblast kultury
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní města Brna
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR
PhDr. Jiří Slavík, Ministerstvo kultury ČR
PhDr. Zdeněk Vácha,  ředitel ÚOP v Brně, Národní památkový ústav
Ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče MMB
Ing. arch. Hana Humpolíková, Odbor územního plánování a rozvoje MMB
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a parter architekti
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Arch.Design
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed
Ing. arch. Ondřej Chybík, Chybík+Krištof
Ing. arch. Bohumila Hybská, vedoucí oddělení územního plánování KAM

Moderátorem kulatého stolu bude ředitel KAM doc. Ing. arch. Michal Sedláček.

Záznam kulatého stolu naleznete na facebookové stránce i YouTube kanálu kanceláře městského architekta.