Jaký rozsah má mít městská památková zóna v Brně? S jakými cíli by měla být rozšiřována? Je lepší plošná ochrana, nebo zápis konkrétních památek? A jaké jsou argumenty pro a proti?

Debata o rozšíření památkových zón v Brně se vede už několik let, proto chce Kancelář architekta města Brna věnovat prostor kulatému stolu, u kterého se nad tématem setká co nejvíce zástupců zapojených stran.

Hosté:

Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed
Tomáš Zlámal, Asociace brněnských architektů a stavitelů
Zbyněk Šolc, 1. místostarosta MČ Brno-Královo Pole
Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče MMB
Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
Filip Chvátal, radní města Brna
Zdeněk Vácha, ředitel ÚOP v Brně, Národní památkový ústav
Michal Doležel, zastupitel Jihomoravského kraje
Petr Pelčák, Pelčák a partner architekti
Jan Kasl, předseda České komory architektů
Dušan Palcr, J&T
Bohumila Hybská, vedoucí oddělení územního plánování KAM

Moderátor: Michal Sedláček, ředitel KAM

Záznam kulatého stolu bude zveřejněn v pondělí 21. prosince v 17:00 na facebookové stránce i YouTube kanálu kanceláře městského architekta.