Nový Územní plán města Brna vstoupil do další klíčové fáze. Poté, co KAM předala městu na konci loňského roku dokončený návrh, bude nyní následovat jeho veřejné projednání. Kompletní návrh nového územního plánu si můžete prohlédnout na portálu územního plánování města www.upmb.brno.cz.

V tištěné podobě je nyní po dobu nouzového stavu k nahlédnutí na venkovní terase magistrátu na Kounicově 67, tedy v blízkosti sídla Odboru územního plánování a rozvoje, a to v úředních dnech (pondělí a středa). Dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu pripravovanyupmb@brno.cz, případně můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 411 400.

Město posunulo datum veřejného projednání. S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí je nový termín veřejného projednání stanoven na 17. června a podávání námitek a připomínek do 24. června letošního roku.

Jak vznikal nový územní plán, co přinese nového a co je potřeba vědět před jeho veřejným projednáním? Stáhněte si níže publikaci Průvodce Brňana novým územním plánem.

Vize prostorového rozvoje města Brna shrnují hlavní principy, podle kterých se chce Brno v příštích letech rozvíjet. Jsou jedním z podkladů pro přípravu nového územního plánu. Publikace vznikla na základě výstupů z velkého plánovacího setkání s odborníky, série dvanácti workshopů se zástupci městských částí, sedmi setkání s občany městských částí a online ankety. Vydala ji KAM v roce 2017. Publikaci si můžete stáhnout níže.

Vše, co potřebujete vědět o novém Územním plánu města Brna naleznete na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna.