Na brněnském výstavišti, konkrétně v sále E1 pavilonu E proběhne ve dnech 21. a 22. června, vždy od 15.00 hod., opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna. Rada města Brna schválila smlouvu na organizační zajištění s městskou společností Veletrhy Brno, a. s.

„Veřejné projednání jednoho z nejdůležitějších strategických dokumentů města proběhne podobným způsobem jako loni a celou dobu bude náš tým k dispozici pro zodpovídání otázek od občanů. Prostory ve veletržním areálu se osvědčily již během prvního veřejného projednání územního plánu v červnu loňského roku. Důležité je kvalitní technické zázemí a dostatečná kapacita, která umožní přítomnost občanů i odborné veřejnosti,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a připomenul: „I tentokrát bude možná i distanční účast prostřednictvím online přenosu.“

Návrh nového územního plánu představili zástupci města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna před rokem. K návrhu došlo přes 8 tisíc podání obsahujících 36 tisíc požadavků na úpravy. „Opakované veřejné projednání se zaměří na ta místa územního plánu, která byla na základě námitek a připomínek změněna,“ dodal Filip Chvátal.

Návrh nového územního plánu zpracovává Kancelář architekta města BrnaVeřejná vyhláška, kterou Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje veřejná projednání, je k dispozici na elektronické úřední desce Magistrátu města Brna, na úředních deskách městských částí a na Portálu územního plánování města Brna.

Tisková zpráva


DOPLNĚNÍ:

Setkání proběhnou podobným způsobem jako v loňském roce. Nejdříve bude upravený návrh nového územního plánu představen odborníky, následně se do diskuze může zapojit veřejnost. Ostatní mohou projednání sledovat online (v tomto odkaze nebo facebookovém a youtube kanále města) a případně se na pořizovatele či zpracovatele nového územního plánu obrátit telefonicky na bezplatnou linku 800 300 444, a to v čase od 16 do 18 hodin.

V rámci veřejných projednání město apeluje na dodržování zvýšených hygienických opatření a vládních nařízení (dezinfekce rukou, zakrytí úst a nosu, prokázání bezinfekčnosti covid-19).

Před zahájením opakovaného veřejného projednání odevzdá každý účastník čestné prohlášení týkající se bezinfekčnosti a souhlas se zpracováním údajů, případně jej na místě vyplní a podepíše.

Přístup do pavilonu E je z ulice Křížkovského bránou č. 4. V blízkosti je zastávka MHD Velodrom (linky 35, 44, 84).

Podrobný program veřejných projednání

Před zahájením veřejného projednání:

14:00 – 14:30 – veřejnosti bude umožněn vstup do pavilonu E; podpis prezenční listiny; odevzdání čestného prohlášení; v předsálí bude umožněno seznámit se s listinnou podobou Návrhu ÚPmB.
14:30 – 15:00 bude umožněn vstup do sálu

Blok 1 
15:00 – zahájení veřejného projednání
15:00 – 16:00 prezentace pořizovatele, odborný výklad zpracovatele

Blok 2 
16:00 – 18:00 vystoupení osob v sálu, pokládání dotazů
16:00 – 18:00 nahrávání hovorů, které budou realizovány v bloku 3 

Blok 3 
18:15 – 23:45 – přehrávání a zodpovídání dotazů uplatněných telefonicky; následně opětovná možnost pro vystoupení osob v sálu, pokládání dotazů

Přestávky (15 min)
18:00 – 18:15; 22:00 – 22:15, 23:45 – 00:00 (ukončení projednání)

Z opakovaných veřejných projednání bude pořizován písemný a audiovizuální záznam, který bude následně dostupný zde. Další informace k připravovanému novému Územnímu plánu města Brna najdete zde.  

Tisková zpráva