Na brněnském výstavišti, konkrétně v sále E1 pavilonu E proběhne ve dnech 21. a 22. června, vždy od 15.00 hod., opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna. Rada města Brna schválila smlouvu na organizační zajištění s městskou společností Veletrhy Brno, a. s.

„Veřejné projednání jednoho z nejdůležitějších strategických dokumentů města proběhne podobným způsobem jako loni a celou dobu bude náš tým k dispozici pro zodpovídání otázek od občanů. Prostory ve veletržním areálu se osvědčily již během prvního veřejného projednání územního plánu v červnu loňského roku. Důležité je kvalitní technické zázemí a dostatečná kapacita, která umožní přítomnost občanů i odborné veřejnosti,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a připomenul: „I tentokrát bude možná i distanční účast prostřednictvím online přenosu.“

Návrh nového územního plánu představili zástupci města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna před rokem. K návrhu došlo přes 8 tisíc podání obsahujících 36 tisíc požadavků na úpravy. „Opakované veřejné projednání se zaměří na ta místa územního plánu, která byla na základě námitek a připomínek změněna,“ dodal Filip Chvátal.

Návrh nového územního plánu zpracovává Kancelář architekta města BrnaVeřejná vyhláška, kterou Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje veřejná projednání, je k dispozici na elektronické úřední desce Magistrátu města Brna, na úředních deskách městských částí a na Portálu územního plánování města Brna.

Tisková zpráva