Knihovna Jiřího Mahena představuje výstavní projekt dosud opomíjeného tématu architektonické tvorby v 60. – 80. letech 20. století na jižní Moravě. Ten soustředí pozornost na několik tvůrčích osobností a jejich nejvýznamnější realizace.

Projekt prezentuje díla vybraných autorek, které v šedesátých až osmdesátých letech absolvovaly brněnskou Fakultu architektury a posléze se dostaly do různých oblastí svého oboru. Během jejich působení v projekčních kancelářích, výzkumných ústavech, pedagogické praxi a na akademické půdě vzniklo značně různorodé dílo.

Samotná výstava bude k vidění do 29. 9. 2022 (Ústřední knihovna KJM, ochoz v 2. NP) a doprovodí ji přednáška Šárky Bahounkové, která bude zároveň dernisáží (tj. slavnostním zakončením) celého výstavního projektu. Přednáška se koná 27. 9. 2022 v 17 hod. Připomenuta budou jména mj. těchto význačných architektek: Olga Drápalová, Zdeňka Kopecká, Libuše Kopřivíková, Eva Vodičková, Eva Rozehnalová, Zdena Zábrodská, Helena Zemánková, Libuše Žáčková-Pokorová a Růžena Žertová a kolektivní profil architektek na BVV.

Zdroj: KJM