Také v  únoru se návštěvníci Urban centra mohou těšit na doprovodný program k probíhající výstavě. Současná expozice přibližuje rekonstrukci sálu Rady města Brna, která odhalila vzácné barokní malby. Jejich příběh ještě lépe představí chystaný cyklus tří přednášek s odborníky, kteří se na rekonstrukci sálu podíleli.

Přednášky se uskuteční v Urban centru 9., 16. a 23. února vždy od 17 hodin. Vstup je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě výstavního prostoru je však třeba se předem registrovat.

Registraci lze provést od pondělí 16. ledna 2023 osobně na recepci Urban centra, na e-mailu urbancentrum@brno.cz nebo na tel.: 778 520 752.

Termíny a obsah přednášek:

9. února | 17h | Historie a vývoj areálu Nové radnice a dnešního Sálu Rady města Brna včetně jeho výzdoby a následné rekonstrukce
Prezentuje p. Blažek, vedoucí AMB MMB
16. února |17h | Dva roky rekonstrukce barokní fresky v sále Rady
Prezentuje p. Čihalík, vedoucí restaurátorského týmu
23. února | 17h | Jednotlivé etapy restaurování maleb na klenbě a rekonstrukce maleb na zdech sálu z hlediska pracovních postupů a technologií, způsoby řešení zajímavých problémů a důležité poznatky, které posunuly možnosti restaurování malby až do současné podoby
Prezentuje pí. Fidrichová, restaurátorka

Prosíme přihlášené návštěvníky, aby v případě, kdy nebudou moci dorazit na prohlídku nebo přednášku, nás kontaktovali a uvolnili tím místa pro další případné zájemce. Děkujeme.