Soudní síň, skladiště i vývařovna. Po sérii komentovaných prohlídek ze začátku roku, které se těšily velkému zájmu veřejnosti, se teď lidé s pestrým osudem sálu Rady města Brna na Nové radnici seznámí i z pohodlí domova, a to v nové storymapě.

„Sál, ve kterém v moderní době zasedají brněnští radní, prošel v uplynulých dvou letech nákladnou rekonstrukcí, která mu vrátila barokní vzhled a zároveň ho vybavila pro provoz v 21. století. Z hlediska kulturní historie Brna šlo o velmi významnou akci, během které restaurátoři odhalili poslední neznámou fresku v Brně. Věděli sice, že barokní fresková výzdoba v sálu byla, ale nebylo jisté, co přesně zobrazovala,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Informace o historii sálu a o průběhu rekonstrukce shrnuje publikace Zachráněné dědictví, kterou autorsky připravila hlavní restaurátorka Michaela Rychlá Navrátilová a kunsthistoričky Šárka Fidrichová, Michaela Šeferisová Loudová a Hana Špendlíková. Podobné informace jsou teď dostupné online díky nové aplikaci Sál Rady, která vznikla pod vedením Archivu města Brna ve spolupráci s magistrátním Odborem městské informatiky a zmíněnou Šárkou Fidrichovou.

Aplikace veřejnosti představuje historii sálu Rady a Nové radnice. Dále se zaměřuje přímo na malbu v sálu Rady, její umělecko-historické zhodnocení a především její restaurování, které bylo dokončeno na konci roku 2021. Důležitou částí je také ukázka současné podoby sálu, jelikož není veřejnosti běžně přístupný.

„Celkově v aplikaci najdeme spoustu zajímavých textů, které zaujmou laickou i odbornou veřejnost. Ty jsou doplněny velkým množstvím obrázků, jak historických z Archivu města Brna, tak z průběhu restaurování. Současná podoba je prezentována fotografiemi od Marie Schmerkové a Libora Teplého a také virtuální prohlídkou zpracovanou Odborem městské informatiky,“ dodal Tomáš Koláčný.

Aplikace je dostupná zde.