Znáte prostor kolem Domu umění? Dáváte si tu sraz s přáteli, chodíte si sem sednout s knížkou? Pokud ne, co by pomohlo tomu, abyste sem zavítali? Právě takhle se ptají tvůrci ankety, jejíž výsledky budou součástí soutěžního zadání na úpravu tohoto prostranství.

Kancelář architekta města připravuje architektonicko-krajinářskou soutěž zaměřenou na celou jižní část parku Koliště (Koliště I – mezi ulicemi Jezuitská a Malinovského náměstí). Co tam nyní chybí a k čemu by měl prostor do budoucna sloužit, můžou lidé popsat v online anketě. Ta bude dostupná do konce července.

Výsledky využije KAM jako součást soutěžního zadání. 

Tisková zpráva