Rubín, Musilka, hvězdárna a Dělnický dům. Na celkem čtyřech setkáních vás Kancelář architekta města Brna seznámí během června společně se zástupci vedení města a Odboru územního plánování a rozvoje s návrhem nového územního plánu před jeho veřejným projednáním. Přijďte se zeptat na vše, co vás k územnímu plánu zajímá – třeba jak se promění vaše ulice, kde se počítá s novou výstavbou či prodloužením tramvajových tratí.

Odkazy na registrační formuláře a další informace naleznete zde.