V Arnoldově vile, nacházející se v blízkosti známější vily Tugendhat, sídlila od 50. let minulého století školka. Nyní je dům opuštěný z důvodu havarijního stavu a Brno usiluje o jeho opravu. V roce 1993 město vilu svěřilo městské části Brno-sever a ta letos požádala o odnětí tohoto majetku. Radní dnes odnětí schválili a navrhují předat vilu včetně zahrady a dalších objektů Muzeu města Brna. Vše ještě budou řešit zastupitelé.

Městská část Brno-sever letos požádala o odnětí nemovitostí v katastrálním území Černá Pole (Arnoldova vila s příjezdovou cestou, dále interiér a také zahrada včetně 2 samostatných objektů), které byly v roce 1993 svěřeny městské části pro mateřskou školu Drobného 26. Školka zde sídlila od roku 1952 a z důvodu havarijního stavu budovy byla uzavřena k 31. srpnu 2012.

Brněnští radní doporučují Zastupitelstvu města Brna odnětí vily schválit a předat ji do správy Muzeu města Brna. Řeší se také financování její rekonstrukce, a to s přispěním Norských fondů.

„Projektová dokumentace pro stavební povolení pro vilu bude zpracována do konce září, vydání stavebního povolení předpokládáme do konce října a bude součástí žádosti o dotaci. Lhůta pro podání žádostí končí v listopadu, je tedy naší prioritou vše vyřídit co nejrychleji. V současné době jsou Norské fondy jediný dotační titul, který lze ke spolufinancování rekonstrukce Arnoldovy vily využít. Rádi bychom, aby se památka v budoucnu proměnila v centrum dialogu – komunitní a vzdělávací místo a zároveň se nabízí její propojení se sousední vilou Tugendhat,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Muzeum města Brna by mohlo uzavřít bilaterální partnerství s Národním muzeem umění, architektury a designu v Oslu, což je nezbytná podmínka pro podání žádosti o dotaci na bilaterální spolupráci.