Brněnští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a Správou železnic. Díky ní se sladí dílčí úkony strategického projektu Europoint Brno, který z metropole Moravy učiní moderní železniční uzel se špičkovým zázemím pro cestující i s navazující městskou infrastrukturou. Nejzásadnějším bodem projektu je výstavba nového hlavního nádraží poblíž řeky Svratky.

„Smlouva o spolupráci určuje pravidla, jimž se budou město Brno a Správa železnic jakožto spolustavebníci modernizovaného železničního uzlu řídit. Dokument stanovuje koordinaci projektových a stavebních činností, základní podmínky financování či postup při řešení majetkoprávních vztahů. Počítá se také se vzájemným informováním o veškerých důležitých záležitostech,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Cílem smlouvy je, aby spolupráce na projektu Europoint Brno byla co nejefektivnější. Ujednání navazuje na memorandum z května letošního roku, jež uzavřely s Jihomoravským krajem a městem Brnem Ministerstvo dopravy, Správa železnic a Státní fond dopravní infrastruktury.

Nové hlavní vlakové nádraží, které vyroste podél Rosické ulice nedaleko řeky Svratky, bude nejdůležitějším výsledkem projektu Europoint Brno. Stavba začne v roce 2028, první vlak na ně přijede o šest let později. Jakou podobu železniční uzel dostane, můžete vidět až do konce roku na výstavě NHNB: Nádraží Brno aktuálně.

Tisková zpráva