Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby podjezdu, který vyřeší problematické křížení cyklistické trasy s frekventovanou čtyřproudovou komunikací na ulici Hladíkova.

Stavební práce by měly trvat 5 měsíců. Hotovo by mělo být ještě do konce letošního roku. “Předpokládáme, že cena bezpečného podjezdu lehce přesáhne 15 milionů korun bez DPH. Na jeho vybudování jsme také požádali o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O tom, zda a v jaké výši město dotaci získá, by mělo být jasno v dubnu letošního roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Cyklistická trasa, která je součástí mezinárodního koridoru Eurovelo 9, je vedena podél řeky Svitavy. V oblasti křížení s dopravně velmi vytíženou silicí I. třídy na ulici Hladíkova vznikne podjezd. „Vzhledem k tomu, že tímto kritickým místem projede více než patnáct tisíc automobilů denně, je vybudování podjezdu nezbytné. Součástí prací je vybudování nového podjezdu, který propojí stávající stezku ze severu vedenou od ulice Křenová a jižním směrem k ulici Černovická, a také veřejné osvětlení,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Tisková zpráva