Na jaře letošního roku Rada města Brna vzala na vědomí architektonickou studii Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova v Brně, která byla zpracována na základě provozních zkušeností i podnětů zástupců jednotlivých sportovních klubů. Nyní brněnští radní odsouhlasili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace tréninkové haly pro míčové sporty na ulici Vodova.

Účelem této veřejné zakázky je získání projektové dokumentace, aby bylo možné přistoupit k výběru zhotovitele. „Jsem rád, že jsme zase o krok blíž k získání lepších podmínek pro házenkáře, florbalisty, basketbalisty a další sportovce,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Předpokládaná cena projektové dokumentace tréninkové haly pro míčové sporty Vodova činí 5 800 000 Kč bez DPH. Současně s halou bude projektováno cca 80 parkovacích míst podél přístupové komunikace do areálu. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení by měla být podle předpokladu hotová přibližně za rok a půl, v roce 2020/2021 tedy bude možné podat žádost o stavební povolení.

Tréninková hala pro míčové sporty

Hala je navržena v rozměrech 55 x 40,25 m. Sportovní část vychází z rozměru hřiště pro házenou a florbal

v podélném směru, v příčném pak z požadovaného umístění tří tréninkových basketbalových hřišť s nutným postranním zámezím. Při tomto uspořádání se uvažuje o členění haly na tři samostatné tréninkové části oddělené závěsnými sítěmi. Sportovní plocha dále pojímá hrací plochu dalšího centrálního hřiště pro basketbal a hřiště pro volejbal či nohejbal. Při podélné stěně směrem k zázemí jsou v nikách integrovány teleskopické tribuny pro cca 200 diváků, prostor pro další diváky je na galerii.

Provozní zázemí je navrženo na severní straně objektu podél celé haly a tvoří provozní pojítko mezi starou halou a novým objektem. Nachází se zde šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, dále administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností, vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením, masážní centrum s kryoterapií a technické zázemí. Provozně je zázemí sportovní haly navrženo tak, aby došlo k oddělení „čistého“ a „špinavého“ provozu (sportovci – diváci). Vstup do tréninkové haly, respektive jejího provozního zázemí je řešen jak z východní strany pro běžný týdenní tréninkový režim s případným využitím recepce stávající haly, tak hlavním vstupem ze strany západní, sloužícím pro víkendový provoz, popř. provoz s diváky. Provozní zázemí je napojeno přímo na stávající halu.