Město smění své pozemky v lokalitě Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, v místě původně plánovaném pro logistické centrum Amazonu, za pozemky společností CTPark Brno III, spol. s.r.o. pod připravovaným sjezdem z dálnice D1 v Tuřanech. Ty pak Brno prodá Ředitelství silnic a dálnic ČR. Směnu včetně doplatku ze strany CTP a znění smluv s ŘSD dnes projednala Rada města Brna a doporučila je schválit zastupitelstvu.

„Celá operace přináší městu několik benefitů. Především dokončíme majetkové a dopravní řešení celé strategicky významné lokality Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, kde je soustředěno velké množství výrobních, skladových a kancelářských prostor společností nabízejících pracovní příležitosti a generujících daňové příjmy města. Zároveň získáme kontrolu nad pozemky v katastrálním území Tuřany, což je důležitý krok pro vyřešení tíživé dopravní situace především ve Slatině a v Černovicích,“ uvedl radní města Brna pro oblast majetku Róbert Čuma a připomněl i nezanedbatelný ekonomický dopad: „Součástí směny je i doplatek, díky němuž město získá necelých 270 milionů korun včetně DPH. Předpokládáme, že dalších více než 200 milionů získáme díky tomu, že pozemky pod plánovaným sjezdem z dálnice vykoupí Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě takzvaného liniového zákona.“ 

Město bude s CTP uzavírat smlouvu o směně s odloženou účinností. Důvodem je synchronizace kroků tak, aby do doby realizace sjezdu D1 nebyla nadměrně dopravně zatížena oblast Černovických teras.

Shrnutí zásadních podmínek pro uzavření smlouvy o směně s odloženou účinností:

1. Statutární město Brno (eSMB) uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní s ŘSD.
2. CTPark Brno III, spol. s.r.o. (CTP) zaplatí zálohu doplatku 164.451.250 Kč po schválení směny ZMB.
3. SMB uzavře smlouvu s odloženou účinností obsahující smlouvu o směně a smlouvu o zřízení služebnosti s CTP.
a) Smlouva nabude platnosti podpisem za podmínek:
– pozemky SMB jsou dotčeny technickými sítěmi ve vlastnictví SMB a provozovaných BVK, zároveň bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti;
– plánovaná výstavba CTP bude rozdělena do dvou etap z důvodu vytížené dopravní kapacity v dotčeném území dle předložené dopravní studie (I. etapa – G2 a G4);
– podmínka, že další výstavba dvou objektů G1 a G3 + parkovací objekt (2. etapa) bude možná až po uvedení exitu D1 do provozu (kolaudační rozhodnutí, zkušebním provozu – max. limitace do konce roku 2030).
b) Smlouva nabude účinnosti:
– dnem podpisu prohlášení o nabytí účinnosti smlouvy, jakmile CTP předloží žádost o zahájení stavebního řízení pro vydání územního rozhodnutí na výstavbu pouze dvou objektů G2, G4 (vč. projektové dokumentace) a rozhodnutí o zahájení řízení – CTP doloží nejpozději do 8/2021;
– nesplněním těchto podmínek by směnná smlouva k 30. 9. 2021 nenabyla účinnosti a zanikla by, ve smlouvě je dle dohody pro tento případ možnost jednat s CTP o přímém prodeji pozemků pod exitem D1 v k. ú. Tuřany do vlastnictví SMB na základě kupní smlouvy za nových podmínek;
– CTP doplatí zbývající část doplatku ve výši 104.131.600 Kč po podpisu prohlášení o nabytí účinnosti smlouvy před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (doplatek je včetně DPH).

Tisková zpráva