Na své schůzi projednali radní několik bodů týkajících se budoucího rozvoje města. Jedním z nich byly čtyři změny Územního plánu města Brna, další materiál se zabýval regulačním plánem pro blok ulic Příkop–Bratislavská–Koliště–Milady Horákové.

„Naší snahou je v co nejkratším režimu projednat a také následně vydat změny územního plánu, které prospějí rozvoji města a stavební činnosti. Dnes jsme doporučili zastupitelům, aby vydali další čtyři. Ty byly vyčleněny z tzv. souboru změn 43, který zastupitelé schválili v červnu. Stalo se tak po veřejném projednání, kdy bylo nutné navrhovaná řešení upravit. Jejich cílem je umožnit například přestavbu bývalých výrobních a opravárenských areálů v Králově Poli mezi Jaselskými kasárnami a ulicí Sportovní. Dále je to umožnění přestavby kreativního centra a přilehlého areálu bývalého Penamu mezi ulicí Bratislavská a Cejl a v neposlední řadě i úprava Halasova náměstí dle architektonické studie zpracované Kanceláří architekta města, konkrétně panem architektem Davidem Mikuláškem,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Druhý projednaný materiál řešil změny v regulačním plánu pro blok ulic Příkop–Bratislavská–Koliště–Milady Horákové. „V této lokalitě chceme umožnit kvalitní dostavbu nároží ulic Milady Horákové a Koliště a vytvořit územní podmínky pro rozvoj nedostavěného bloku, zjednodušit regulaci plynoucí z regulačního plánu, zohlednit aktuální záměry,“ doplnil Filip Chvátal.

Oba materiály budou předloženy na listopadové zasedání Zastupitelstva města Brna. To o vydání výše popisovaných změn rozhodne.

Tisková zpráva