Dlouhodobě zcela nevyhovující dopravní situaci u Uni Hobby v Bystrci má vyřešit nová mimoúrovňová křižovatka.

„Křížení komunikací v ulicích Kníničská, Bystrcká a tramvajové tratě do Bystrce zvláště ve špičkách velmi komplikuje dopravu. Jediným možným řešením je vybudování mimoúrovňové křižovatky,“ připomněl radní pro dopravu Petr Kratochvíl a dodal: „Přínosy navrhovaného řešení jsou jasné: ve spodní úrovni křižovatky vznikne samostatný tramvajový koridor a přímé komunikace směr centrum–Bystrc a zpět, v horní úrovni bude pětipaprskový kruhový objezd, který umožní plynulejší a bezpečnější individuální automobilovou dopravu. Chceme také vybudovat nové lávky pro pěší přes Svratku a přes Kníničskou, ale i komunikace za nákupním centrem.“

Projekt „Bystrc, MÚK Kamenolom“ se aktuálně nachází těsně před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou včetně vizualizace zpracovala firma Sagasta s.r.o.  „Samotná stavba by měla ve spolupráci s Jihomoravským krajem začít v roce 2024,“ doplnil informace radní Petr Kratochvíl.

Tisková zpráva / Vizualizace: Sagasta s.r.o.