Chátrající vila brněnského stavitele Josefa Arnolda je dlouhodobě zmiňována v souvislosti s možnou rekonstrukcí a následným vznikem Centra dialogu. Oprava vily bude nyní možná díky získané dotaci v pravděpodobné výši 36 milionů z Norských fondů.

Arnoldova vila je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byla zařazena na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je budova v havarijním stavu. Loni byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení na její rekonstrukci. Povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci v září loňského roku. Poslední, na co jsme čekali, tak byla dotace z Norských fondů,“ popsal aktuální situaci kolem nemovitosti náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Vilu už dříve převzalo do správy Muzeum města Brna, které bylo také žadatelem o dotaci, a to ve spolupráci s externím odborníkem.

Z fondů EHP a Norska v programu Kulturní dědictví bude konečná získaná částka potvrzena až po verifikaci. Proces verifikace žádosti o grant zahrnuje mimo jiné i vyjasnění podmínek pro schválení grantu a stanovení konečných podmínek pro schválení a jejich předložení žadateli k akceptaci. Muzeum města Brna jako žadatel, Národní muzeum umění, architektury a designu v Oslo jako partner a město Brno bude pak muset ještě akceptovat podmínky pro schválení grantu žadatelem. Tuto věc bude projednávat Zastupitelstvo města Brna.

Doba realizace projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily podpořeného grantem z Fondů EHP a Norska je stanovena do konce dubna roku 2024, celkem 40 měsíců. Na tuto dobu bude také rozloženo jeho financování v jednotlivých etapách,“ dodal ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Muzeum města Brna podalo žádost o grant na financování projektu „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ dne 28. 4. 2020 po schválení Zastupitelstvem města Brna. 

Projekt počítá s tím, že ve středu domu budou multifunkční místnosti, ve kterých se mohou pořádat diskusní setkání, odborná sympozia a konference. V plánu je vznik Centra dialogu, jehož tématy budou česko-německo-židovské vztahy a minulost. Mohla by zde fungovat také kavárna nebo otevřená zahrada,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Po rekonstrukci, která byla vyčíslena okolo 123 milionů, a zpřístupnění doplní Arnoldova vila slavnou brněnskou čtyřku vil. Časem se počítá i s vytvořením stálé expozice o její historii.

Tisková zpráva