První etapa výstavby družstevního bydlení na Kamenném vrchu se opět o krok posunula k realizaci. Radní vybrali společnost, která 350 bytů a související infrastrukturu naprojektuje a nad stavbou pak bude vykonávat autorský dohled.

„Projektovou dokumentaci vytvoří Atelier 99, s. r. o. Její první stupeň, dokumentace pro územní řízení, bude hotová do podzimu příštího roku. Ke stavebnímu povolení bychom projekt chtěli dovést do dvou let a v roce 2025 by se mělo kolaudovat. Smlouva s projektantem bude obsahovat podmínku, že cena za m2 čisté podlahové plochy nesmí přesáhnout 60 tisíc korun bez DPH. Snahou města je totiž dosáhnout co nejdostupnější ceny družstevních bytů,“ popsal náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Provedení projektových prací a autorského dohledu město vysoutěžilo za 28 340 000 Kč bez DPH.

Výstavba v novolískovecké lokalitě Kamenný vrch II (nad ulicí Petra Křivky) je rozdělená do dvou etap. Aktuální záměr (350 družstevních bytů) se týká 1. etapy. Financování se předpokládá z Fondu bytové výstavby, náklady budou následně refinancovány z úvěrů zakládaných družstev. Náklady na 1. etapu se odhadují na 1,75 miliardy korun. Součástí investice je spolu s výstavbou bytových domů také realizace potřebné technické a dopravní infrastruktury, včetně parkových úprav. Město jedná také s městskou částí o tom, že by jeden z bytových domů zaplatila z vlastního rozpočtu. Tento dům by si město ponechalo v majetku a svěřilo jej městské části jako dům s pečovatelskou službou.

„Město by v těchto dnech mělo získat i poslední soukromé pozemky, bez kterých by stavba nemohla být realizována, takže výstavbě už nic nebude bánit,“ dodal Jiří Oliva s odkazem na zprávu z jednání radních z minulého týdne.

Tisková zpráva