Vybudování cyklotrasy, která propojí Bosonohy a Kamenný vrch s centrem města bezpečným způsobem, má za cíl investiční záměr, který schválili brněnští radní.

„Bosonohy jsou s dalšími městskými částmi dopravně spojené pouze ulicí Pražskou a Jihlavskou. Tato trasa slouží v současnosti také jako náhradní v případě nehod a uzavírek na dálnici D1. Intenzita automobilové dopravy zde dosahuje bezmála 22 tisíc vozidel denně. Cyklistů tudy za den projede 200. Je tedy nutné vybudovat oddělenou a bezpečnou cyklistickou trasu,“ vysvětlil radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Navržená trasa v maximální míře využívá současnou infrastrukturu pro nemotorovou dopravu, případně vede zklidněnými úseky komunikace. „Pouze v závěru je navržena stezka pro cyklisty vedená podél komunikace na vlastním tělese. Celý investiční záměr respektuje nynější zástavbu i výhledové záměry v této lokalitě,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Délka řešeného úseku je přibližně 2,25 km. Před realizací bude nutné vykoupit dotčené pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob. „Náklady investičního záměru byly stanoveny na 42,7 milionu korun včetně DPH. Přípravu budeme koordinovat s pracemi na Jihlavské, které zde chystá Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Obousměrná cyklotrasa je momentálně ve fázi schváleného investičního záměru. Termín realizace zatím není stanoven.

Tisková zpráva