Hned čtyři úseky stezek pro pěší a cyklisty vzniknou nově v blízké budoucnosti. Rada města Brna schválila čtveřici investičních záměrů, které počítají s vybudováním stezky pro pěší a cyklisty propojující ulice Olomoucká a Nezamyslova, cyklostezky v úseku od podjezdu pod ulicí Ostravskou po napojení na Holzovu, další propojující ulice Pod Sídlištěm a Bělohorskou a také s úpravou stávající komunikace a stavbou cyklostezky na Holzově.

„Všechny schválené investiční záměry jsou součástí výstavby páteřních cyklotras, které povedou do jihovýchodní části města. Celkem se jedná o 3 280 metrů cyklostezek v oblasti Černovic, Líšně a Slatiny. Jednotlivé úseky jsou koordinovány s Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci přípravy projektové dokumentace na VMO Ostravská radiála a také s vítězným projektem Cyklostezka do Líšně, který vzešel z participativního rozpočtu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„V současné době je dopravní napojení cyklistů na Slatinu řešeno vodorovným značením v úseku Olomoucká od křížení s ulicí Nezamyslova. Zejména intenzita automobilové dopravy a nevyhovující podmínky pro překonání tohoto křížení jsou překážkou pro bezpečný pohyb cyklistů. To bychom rádi změnili. Práce na 600 metrech čtverečních a nezbytné přeložky trolejbusového vedení a veřejného osvětlení by mohly vyjít podle předpokladů na 22,5 milionu korun včetně DPH,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Další část cyklostezky by měla vzniknout na asi 550 metrech od východního konce ulice Pod Sídlištěm, poté pokračuje kolem hřiště FC Slovan, kříží ulici Marie Kudeříkové a dále vede souběžně s touto ulicí až k chodníku na Bělohorské. Tato část by mohla podle odhadů vyjít na 11,2 milionu korun včetně DPH.

Třetí investiční záměr počítá s vybudováním cyklostezky od podjezdu pod ulicí Ostravskou po napojení na Holzovu. „Úsek využívající původní vozovku je dlouhý asi 900 metrů, délka celé cyklotrasy v tomto investičním záměru dosahuje 1300 metrů. V části úseku bude opraven povrch na stávající vozovce, v části se současná prašná vozovka nahradí novým povrchem ze živice. V poslední části vznikne nová cyklostezka. Počítáme s cenou asi 18,4 milionu korun včetně DPH. Celá budovaná trasa je součásti páteřní cyklostezky směrem na Pozořicko a Šlapanicko, jejíž jednotlivé úseky jsou již v provozu, nebo se postupně začínají stavět,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal.

Poslední investiční záměr si klade za cíl úpravu stávající komunikace na ulici Holzova a vybudování souběžné samostatné cyklostezky. Ta by měla začít podjezdem pod Holzovou u křižovatky s Malečkovou a končit u křížení s Drčkovou. Tam bude napojena na stávající cyklostezku v Holzově. V křížení ulic Holzova a Drčkova bude doplněný nový světelně řízený poptávkový přechod.

Tisková zpráva