Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal prvoinstanční nepravomocné rozhodnutí týkající se zadávacího řízení na zhotovitele stavby Janáčkova kulturního centra. V rozhodnutí ÚOHS uvádí, že jedna z podmínek technické kvalifikace není v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Město Brno připravuje rozklad (odvolání), ve kterém bude dokládat oprávněnost požadovaných technických kvalifikací. 

Podáním rozkladu nenabývá prvoinstanční rozhodnutí právní moci, a zadávací řízení na zhotovitele Janáčkova kulturního centra tedy není v tuto chvíli zrušeno. Rozkladem se bude zabývat předseda ÚOHS. Během odvolacího řízení předloží Brno dále doplněnou technickou argumentaci a další specifika této jedinečné stavby.

Město má za to, že i s ohledem na počet účastníků řízení bylo vytvořeno reálné konkurenční prostředí, a nedošlo tedy k diskriminaci možných zájemců o účast v zadávacím řízení. Zda bude mít odvolací řízení u ÚOHS vliv na počátek stavby, nelze v tuto chvíli říci, jelikož soutěž stále běží a nelze vyloučit, že konečný výběr dodavatele by mohl proběhnout ve stejném čase, jako bude znám výsledek řízení o rozkladu.

Tisková zpráva