Přes 133 milionů korun má stát jižní napojení nové městské čtvrti v areálu Zbrojovky a motorárny Zetor. Vyplývá to z Radou města Brna schváleného investičního záměru.

Město postupuje v souladu se smlouvou o spolupráci z roku 2021, již uzavřelo s investory realizujícími revitalizaci dvou brownfieldů, tedy bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru, a která řeší závazky jednotlivých stran, postupy a podmínky při výstavbě nové městské čtvrti. Město se zavázalo k realizaci úprav jižního napojení areálu z ulice Zábrdovická přes ulici Šámalova. 

„Na Zábrdovické budou provedeny úpravy v úseku dlouhém cca 326 m od tramvajové zastávky Kuldova směrem do centra. Ulice bude rozšířena o jeden jízdní pruh tak, aby vznikl samostatný odbočovací pruh v křížení se Šámalovou, a pojal tak plánovanou vysokou intenzitu dopravy. Ulice Šámalova bude rozšířena z 6 metrů na 25,25 metru, vzniknou tři jízdní pruhy, obousměrné vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, obousměrné parkovací zálivy a obousměrné chodníky. Celková délka úseku je 217 metrů,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Součástí plánovaných prací je i rekonstrukce kanalizace a vodovodů, odvodnění komunikací a výstavba nových chodníků. Vyvolanou investicí je přeložka veřejných sítí, včetně sloupů veřejného osvětlení a dvou sloupů trakčního vedení.“

Orientační cena investice je podle schváleného investičního záměru 133 395 000 korun včetně DPH. Na uhrazení nákladů budou využity také prostředky získané z investičního příspěvku obou soukromých investorů.

Tisková zpráva