Společnost PK OSSENDORF požádala v zastoupení statutárního města Brna (jakožto investora stavby) o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na první fázi úpravy veřejného prostranství na Mendlově náměstí. Na zasedání se tímto tématem zabývali radní.

Předložený záměr řeší rekonstrukci veřejného prostranství Mendlova náměstí, a to s ohledem na všechny jeho funkce. Opravy zajistí vyšší komfort v prostoru, který je zásadním přestupním uzlem MHD, a vytvoří místo pro sochu G. J. Mendela. Celková koncepce řešení prostoru náměstí vychází z architektonického návrhu zpracovaného kanceláří Chybik+Kristof Architects & Urban Designers.

„Samotné práce budou probíhat na etapy, aby byla zajištěna obsluha Mendlova náměstí. Součástí projektu je úprava polohy terminálu MHD, vybudování nového zastávkového pruhu a ostrůvku na ulici Veletržní, opravy chodníků a uzavření výjezdu autobusů a trolejbusů z Mendlova náměstí do křižovatky ulic Veletržní a Křížová. Počítáme s tím, že všechny zastávky budou nově bezbariérové,“ uvedl Petr Hladík, první náměstek primátorky.

Součástí navrhované stavby je také vybudování technické infrastruktury a obnova stávajících vedení. Jedná se například o kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, přeložky trakčních stožárů apod.

“Centrální prostor bude zvýrazněn červeným barevným kruhem, ostatní povrchy zůstanou šedé. Dále zde budou instalovány přístřešky, nový mobiliář, stojany na kola nebo veřejné pítko. V neposlední řadě bude revitalizována i zeleň. Díky tomu zde budou vysázeny odolnější stromy a také tu vznikne městská louka,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

S předloženou projektovou dokumentací pro společné řízení radní souhlasili.

O rekonstrukci Mendlova náměstí se dočtete také v tiskové zprávě z července 2021 zde

Tisková zpráva