V pondělí 14. ledna se poprvé sešlo 25 zástupců brněnských akciových společností, odborů Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a ŘSD při jednání pod dohledem Koordinátora oprav a uzavírek. Pracovní skupina začala řešit harmonogram stavebních akcí, které by mohly v následujících dvou letech ovlivnit dopravu ve městě. 

Pracovní skupinu Koordinátora oprav a uzavírek, kterou vede generální ředitel společnosti Brněnské komunikace Luděk Borový, zřídila Rada města Brna už v prosinci loňského roku. Jejím cílem je předcházet komplikacím v dopravě, které by mohly do budoucna způsobovat velké investiční akce.

„Na příkladu strategického projektu Tramvaj Plotní nebo rekonstrukce Zábrdovické ulice vidíme, že tyto velké liniové stavby silně negativně ovlivňují propustnost celých velkých částí města a komplikují v nich dopravu. Samozřejmě není možné tyto investice zastavit. Chceme je ale koordinovat tak, aby jich bylo co nejméně v souběhu a dopady tak byly co možná nejmenší,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Projekt Tramvaj Plotní bude v letošním roce pokračovat, stejně jako rekonstrukce Zábrdovické, která by měla skončit následující zimu. Naplno se rozběhnou i práce na výstavbě další části Velkého městského okruhu na Žabovřeské. Teprve po dokončení prací na Zábrdovické by pak měla začít stavba Velkého městského okruhu i na Rokytově a Tomkově náměstí. Kromě těchto zásadních staveb se ale chystají i další rekonstrukce ulic, mostů a další drobnější dopravní infrastruktury. I ty je nutné koordinovat tak, aby v souběhu neměly pro dopravu v Brně závažnější následky, než je nutné.

„První schůzka je za námi a hned se ukazuje užitečnost skupiny. Každý z účastníků si odtud nese poznatky o tom, jaké jsou záměry ostatních investorů pro letošní a příští rok. Pokud to bude možné, budeme se snažit uspořádat jejich posloupnost tak, aby způsobily co nejmenší komplikace. Víme už, že minimálně u některých bude možné je třeba termínově posunout, aby se navzájem nekryly. Další setkání se uskuteční v polovině února,“ dodal Petr Kratochvíl.