Uchazeči o výstavbu Janáčkova kulturního centra v Brně měli podat cenové nabídky do dnešní 10. hodiny (24. ledna 2024). Vzhledem ke značnému množství dotazů se lhůta prodloužila do 1. března.

„Protože bylo postupně doručeno bezmála 100 především technických – a vzhledem k plánovanému způsobu využití budovy velmi detailních – dotazů na upřesnění zadávací dokumentace, nebylo možné vždy na všechny zareagovat v předepsaném termínu 3 pracovních dní. Proto byla spolu s odpověďmi na dotazy v souladu s právními předpisy prodloužena lhůta pro podání nabídek do 1. března 2024 do 10.00 hodin,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Je třeba připomenout, že se nejedná o nic neobvyklého, u velkých, složitých a takto exponovaných zakázek takové situace běžně nastávají a svědčí to o velkém zájmu uchazečů a jejich snaze o precizní přípravu nabídek,“ doplnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.

Veřejná zakázka Výstavba Janáčkova kulturního centra v Brně, kterou společně zadává město Brno a Brněnské komunikace, je realizována dvoukolově. Lhůta pro podání žádostí o účast v prvním kole skončila 11. října 2023 a zájem stavět projevily 4 firmy. Všechny prokázaly požadované kvalifikační předpoklady, proto byly 28. listopadu 2023 obeslány výzvou k podání finálních cenových nabídek.

Tisková zpráva