Do loni spuštěné sbírky na varhany v novém koncertním sále brněnské filharmonie se může veřejnost stále zapojit. Na transparentním účtu se zatím sešlo přes 200 tisíc korun. Dalších 50 tisíc přislíbila poslat Nadace Leoše Janáčka. Smlouvu o poskytnutí příspěvku schválili brněnští radní.

„Připravované Janáčkovo kulturní centrum bude po svém dokončení pro brněnský nejen úzce hudební, ale vůbec kulturní a společenský život ohromnou posilou. Moc si vážím toho, že brněnská Nadace Leoše Janáčka, která pečuje o odkaz tohoto hudebního velikána, to vidí stejně a rozhodla se k jeho výstavbě aktivně přispět. Formou padesátitisícového příspěvku se podílí na pořízení nových koncertních varhan. Nejen nadaci, ale všem dalším dárcům, kteří na transparentní účet příspěvek poslali nebo se k tomu chystají, bych chtěla moc poděkovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Cenu nových varhan určí až výběrové řízení na varhanářskou firmu. „Dá se ale očekávat, že se cena bude pohybovat v řádu desítek milionů korun,“ upřesnil náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný. „V příštích dnech se sejde technická komise, která stanoví technické požadavky na tento nástroj. Tyto požadavky zahrneme do zadání a poté oslovíme výrobce po celém světě, aby nám dali nabídku. Tu nejvhodnější pak vybere odborná komise,“ dodal.

Ke sbírce byl zřízen transparentní účet, jehož stav je veřejně přístupný zde. Vítány jsou jak drobné příspěvky od všech, kteří chtějí aktivně podpořit projekt Janáčkova kulturního centra, tak větší částky umožňující dárcům adoptovat si konkrétní píšťalu. Na tu bude v závislosti na velikosti potřeba věnovat 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 nebo 30 000 korun. Více informací získají zájemci na webu varhanyprobrno.cz.

„Veškerý výtěžek ze sbírky bude využit na pořízení varhan. Co bude chybět, případně doplatí město,“ ujistil radní pro kulturu Marek Fišer„Pokud se tu naopak prostředků sejde více, uhradí se z nich vybavení koncertního domu uměleckými díly,“ doplnil.

Projekt nového sálu pro brněnskou filharmonii alias Janáčkova kulturního centra má vydané stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vypsáno v horizontu cca tří týdnů. Pokud vše půjde bez komplikací a soutěž bude mít na jaře vítěze, může se v létě 2022 „kopnout do země“, v tomto případě spíše do střechy podzemních garáží, které už jsou na místě zbudované.


Tisková zpráva