Výstavba nového nádraží, která zahrnuje komplexní přestavbu železniční infrastruktury i výstavbu nové čtvrti v jižní části města, je jedním z nejvýznamnějších projektů na území města Brna. Na jeho přípravě je potřebná spolupráce mnoha stran. Proto bude podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničního uzlu Brno a souvisejících staveb. Jeho znění dnes odsouhlasila na svém jednání Rada města Brna.

„Pro další rozvoj Brna je výstavba nového nádraží zásadní dopravní projekt. Naším cílem je tuto věc dále posunout. Na tomto máme všichni stejný zájem. Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci a otevřeném přístupu jak politických, tak i odborných složek,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Memorandum deklaruje společnou ochotu spolupracovat například v oblastech:

– územně-plánovací přípravy,
– funkčního architektonického řešení dopravních terminálů, zvláště nového hlavního nádraží,
– prověření záměru Severojižního kolejového diametru,
– přípravy projektové dokumentace,
– majetkoprávního vypořádání z úrovně investorů,
– spolufinancování realizace stavby z úrovně investorů,
– otevřené komunikace s veřejností.

Dokument nyní projednají jednotlivé strany: Jihomoravský kraj, Ministerstvo dopravy ČR, Správa železniční dopravní cesty a Státní fond dopravní infrastruktury. Ty jednoznačně potvrdily společnou ambici pokračovat v přípravě stavby na lednovém jednání řídicího výboru Železničního uzlu Brno, které se uskutečnilo v Praze. Předpokládá se, že ke slavnostnímu podpisu dojde zhruba do měsíce.

Foto: Schmerková, MMB