Nezastavěné území „Na Kaménkách“ se do deseti let změní v nový domov tisíců lidí. Brněnští radní dnes schválili záměr bytové výstavby, díky níž v této lokalitě vznikne cca 1900 bytů. Zhruba 800 z nich by vlastnilo statutární město Brno. Radní dnes zároveň zařadili tuto akci do závazného plánu kapitálových výdajů města.

Lokalita Na Kaménkách se nachází v nezastavěném území městské části Brno-Černovice (viz mapu). Již v roce 2002 byla zařazena mezi jednu z pěti základních rozvojových lokalit, které představují rozhodující kapacity pro bytovou výstavbu v Brně.

„Je potřeba, aby v Brně vznikaly nové byty a zvyšovala se tak dostupnost bydlení, protože poptávka po bytech tu vysoce převyšuje nabídku. Tím, že téměř polovina zamýšlených bytů zůstane ve vlastnictví města, se zajistí bydlení zejména pro mladé rodiny nebo seniory. Náklady se odhadují na 2,4 miliardy a samotná výstavba je v plánu mezi lety 2022 a 2028,“ popsal náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

Nyní se zpracovává územní studie, která ve své konečné podobě bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Podle její současné podoby by z 800 městských bytů mělo 380 sloužit jako družstevních, 60 pro sociální bydlení, 200 pro seniory, 100 bude vybudovaných jako startovací bydlení a 60 jako bezbariérové.

Územní studii vytváří ateliér Kuba a Pilař. Ten zvítězil v urbanistické jednofázové užší projektové soutěži o návrh lokality. Soutěž byla vyhlášena v únoru 2017.

Území „Na Kaménkách“ se v současnosti skládá z množství jednotlivých nezastavěných parcel, které jsou ve vlastnictví dvou majoritních subjektů – města Brna a IMOS Development; minoritní část pozemků je ve vlastnictví třetích osob. Z tohoto důvodu je lokalita řešena ve spolupráci se společností IMOS.Výstavba je podmíněna investicemi do inženýrských sítí, které nejsou zahrnuty do investičních nákladů. Jde o samostatnou investiční akci „Technická infrastruktura Černovice – Na Kaménkách“ s předpokládanými investičními náklady 53 mil. Kč. Společnost IMOS již na své náklady zpracovala projektovou dokumentaci technické a dopravní infrastruktury pro napojení nové výstavby v jižní části lokality, kde disponuje svými pozemky.

Foto: KAM Brno