Brněnští radní odsouhlasili modernizaci a přeložení přípojek včetně přeložky zařízení distribuční soustavy, která je nezbytná pro samotnou realizaci sportovního a rekreačního areálu u Anthroposu.

V rámci výstavby jsou nutné modernizace a přepracování síťových přípojek včetně distribuční soustavy a také metalického sdělovacího kabelu zhruba o délce 450 m. „Délka je v tomto případě orientační, protože se jedná o svazek 6 různých kabelů o různých délkách podle místa napojení. Výše předpokládaných nákladů je 1 873 115,- Kč bez DPH,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Po zhotovení projektové dokumentace je tedy provedení přeložky distribuční sítě dalším krokem k přiblížení samotné realizace. „Máme již zažádáno o vydání společného územního a stavebního povolení a přípravy jsou v plném proudu. Věřím, že práce bychom tak mohli zahájit už letos,“ nastínil průběh Jaroslav Suchý.

Rozsáhlý sportovně-rekreační areál přesně zapadá do historického konceptu tohoto území. „Po dokončení zde budou volně přístupná sportoviště, která umožní vyžití až pro 200 rekreačních sportovců. Ti zde najdou například klopenou in-line závodní dráhu, lezecké stěny, hřiště pro malou kopanou, plážový fotbal, futsal, pump track a další zázemí,“ dodal Jaroslav Suchý.

Tisková zpráva / Vizualizace: STAREZ-SPORT, a. s.