Město bude při budování dopravní infrastruktury v oblasti multifunkčního sportovního a kulturního centra spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic. Rada města souhlasila s technickým řešením obslužnosti plánované stavby dle vypracované a předložené studie. Současně uložila investičnímu odboru zajistit přípravu smlouvy o spolupráci mezi oběma subjekty.

Studie se zabývala územím velkého městského okruhu podél areálu výstaviště od ulice Křížkovského, kde se nachází 4. brána BVV, až po mimoúrovňové křížení Hlinky, na severní straně pak řešila ulici Hlinky od mimoúrovňového křížení po oblast zastávek Lipová.

Na základě smlouvy o spolupráci zajistí Ředitelství silnic a dálnic projekt rekonstrukce silnic spadajících pod velký městský okruh v úseku od mimoúrovňového křížení Pražská po 4. bránu BVV. Podle předběžných odhadů by na komplexní opravu mělo ŘSD vyčlenit 250 milionů korun. Město se postará o infrastrukturu v areálu výstaviště na městských pozemcích. „Jedná se například o parkovací stání, vjezdy, výjezdy, obslužnost městskou hromadnou dopravou a další. Na městě je pak samozřejmě budování samotné haly. Náklady, které si vyžádá část projektu financovaná městem, zatím nejsou finálně vyčíslené,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Navrhované řešení odsouhlasili zástupci Veletrhů Brno, Ředitelství silnic a dálnic i STAREZ-SPORTU. Projednáno bylo také s policií a hasiči. Odsouhlasení studie Radou města Brna je důležitým krokem k realizaci multifunkční haly. Odbor investiční nyní zpracuje smlouvu mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic, která na základě studie přesně určí jednotlivé etapy dopravního řešení a jejich financování oběma stranami. „Brněnské komunikace okamžitě zahájí přípravu pro získání dokumentace pro územní rozhodnutí úseků, které budou financovány ze strany města,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.