Městská společnost Brněnské komunikace připravuje v městské části Královo Pole výstavbu parkovacího domu. K projektové dokumentaci pro umístění stavby se již dříve statutární město Brno vyjádřilo. Vzhledem k úpravě dokumentace byl projekt opětovně radními projednán.

Navrhovaný projekt počítá s výstavbou šestipodlažního parkovacího domu s kapacitou 441 míst. Na venkovní ploše pak zaparkuje své automobily 56 řidičů. V prvotním návrhu byl počet venkovních stání 89. Snížením jejich počtu došlo ke změnám v dokumentaci, jako je například zkrácení vedení dešťové kanalizace a vedení veřejného osvětlení nebo snížení počtu stožárů pro veřejné osvětlení. 

Parkovací dům bude sloužit široké veřejnosti. Od určité hodiny však bude sloužit řidičům, kteří budou zaevidováni v systému rezidentního parkování. Cílem je usnadnit řidičům parkování v této oblasti Králova Pole, kde je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Co se týče samotného objektu, vyjma parkovacích míst zde bude umístěno i technické zázemí, kancelář pro správce budovy a také veřejné toalety. Dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže. Následně ji budou využívat vozidla Brněnských komunikací pro čištění ulic,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Z hlediska Územního plánu města Brna záměr respektuje funkční regulativ plochy, na které bude umístěn, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

Projekt také počítá se zřízením parkovacích míst pro ZTP, ZTPP a pro vlastníky automobilů s alternativním pohonem (LPG a elektromobily). Ve venkovních i vnitřních prostorech budou instalovány stojany pro kola. Fasáda objektu bude složena z monolitických lamel s imitací dřeva doplněnou o výplň z tahokovu. To umožní případnou výsadbu popínavých rostlin. V lokalitě budou v maximální výši zachovány solitérní dřeviny,“ přiblížil Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy

Rada města Brna s předloženou dokumentací souhlasí. 

Brněnské komunikace budou nyní žádat o územní rozhodnutí. Pokud vše půjde bez potíží, mohla by samotná stavba začít přibližně 1,5 roku od jeho vydání. Předběžné náklady jsou v současné době vyčísleny na 170 milionů korun. Přesná částka bude známa až po vysoutěžení zhotovitele.

Tisková zpráva