Brněnští radní na začátku října zahájili zadávací řízení na projektanta protipovodňových opatření, a to pro etapu IX, X a XI. Jedná se o úsek od viaduktu na ulici Uhelné po napojení na přerovskou trať. Na schůzi radní vybrali dodavatele projektové dokumentace pro zmíněné etapy. Stalo se jím sdružení SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS.

„Výběrem projektanta na stavbu protipovodňových opatření pro etapy IX, X a XI se blížíme k jejich samotné realizaci. Ta je krokem nutným pro další rozvoj města. Tato přírodě blízká opatření totiž budou chránit oblast, kde má vyrůst tzv. Jižní čtvrť a nové brněnské nádraží. Ochrana bude zajištěna vybudováním zemních hrází v kombinaci s železobetonovými zdmi. Dále zde budou sníženy břehy a vytvořeny bermy, jejichž součástí budou i stezky pro pěší a cyklisty,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V rámci výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka, kterou podalo sdružení tří společností. Jedná se o společnosti AQUATIS, a. s., ŠINDLAR, s. r. o., a A PLUS, a. s. Sdružení podalo nabídkovou cenu 24,766 milionu korun (bez DPH). Úkolem vybraného dodavatele je zpracovat projektovou dokumentaci pro následující stupně: koncepční řešení stavby, dokumentace pro odstranění staveb (polikliniky apod.), dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro zjišťovací řízení EIA, dokumentace pro provádění stavby. Dále vybraný zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a autorský dozor.

Popis etap, kterých se materiál týká:

• Etapa IX Štýřice – železniční poliklinika
Pravý břeh Svratky mezi železničními mosty budoucího železničního uzlu Brno (ŽUB) a mostem viaduktu Uhelná. V prostoru se nachází nedokončená stavba železniční polikliniky.

• Etapa X Vodařská
Pravý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati až po železniční mosty budoucího ŽUB.

• Etapa XI Trnitá
Levý břeh Svratky v úseku od železničního mostu přerovské trati přes ulici Kšírovu, Svitavský náhon až k železničnímu mostu na ulici Uhelná. Součástí jsou také částečná protipovodňová opatření na Svitavě.

V lokalitě u železniční polikliniky chceme vybudovat park pro rekreaci a odpočinek. V současné době řešíme potřebný odkup objektů a pozemků od Správy železnicZároveň se v této oblasti bude rekonstruovat kmenová stoka, která tímto územím prochází. Zvažovat se bude i její přeložení do nové polohy. Výstavba protipovodňových opatření bude samozřejmě koordinována s projektem přestavby železničního uzlu Brno,“ dodal Petr Hladík.

Více informací o protipovodňových opatřeních najdete zde.

Tiskový servis