Souhlas se zpracováním investičního záměru na vybudování dvou úseků stezky pro pěší a cyklisty vyjádřili brněnští radní na svém zasedání. Plánované stezky propojí ulice Pod Sídlištěm s Podstránskou a Olomouckou s Nezamyslovou. Investice je součástí výstavby páteřních cyklotras, které vedou do jihovýchodní části města.

„Technická studie, z nichž vychází žádost o souhlas Rady města Brna se zpracováním investičního záměru, řeší páteřní cyklistické trasy, které mají za cíl propojit oblast Šlapanicka přes Slatinu a Pozořicka přes Líšeň se středem města. Navrhované trasy v jednotlivých úsecích je z části možné řešit změnou dopravního řešení, zčásti jako postupné investice do dopravní infrastruktury,“ přiblížila primátorka města Markéta Vaňková.

Nyní je napojení cyklistické dopravy na městskou část Brno-Slatina řešeno vodorovným značením v úseku ulice Olomoucká od křížení s Ostravskou. „Zejména intenzita automobilové dopravy a zhoršené podmínky pro překonání zmíněné křižovatky ztěžují bezpečný a pohodlný pohyb cyklistů. Jejich bezpečnost je přitom pro nás klíčová,“ doplnila Markéta Vaňková.

Investiční záměr na cyklostezku propojující ulice Pod Sídlištěm a Podstránská počítá s trasou dlouhou přibližně 830 metrů. „Pravděpodobná trasa začíná na východním konci ulice Pod Sídlištěm, poté překoná tramvajovou trať a povede podél jejího jižního okraje ve směru k ulici Podstránská. V této oblasti se Ředitelství silnic a dálnic chystá vybudovat mimoúrovňové křížení Ostravská radiála a s ním související přeložku tramvajové tratě. Proto máme s ŘSD dohodu, na jejímž základě v projektové dokumentaci upřesní možné vedení trasy cyklostezky. Orientační cena je 7 milionů 700 tisíc korun včetně DPH,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Druhý investiční záměr počítá se stezkou vedoucí od zastávky MHD Životského přes zatravněný prostor mezi čerpací stanicí pohonných hmot, okolní zástavbou a ulicemi Olomoucká a Ostravská. „Vyústí pak na slepé části komunikace, která vede od ulice Nezamyslova. Celková délka cyklostezky je přibližně 600 metrů, odhadovaná investice je 7,5 milionu korun včetně DPH,“ dodal Petr Kratochvíl.

Tisková zpráva