Město plánuje do budoucna proměnu černovické pískovny. Současný těžební prostor a blízké okolí by mohl nahradit moderní park. Rada města Brna souhlasila s přípravou urbanisticko-krajinářské soutěže na jeho budoucí podobu a také jmenovala členy soutěžní poroty.

„Účastníci soutěže budou mít za úkol navrhnout optimální podobu parku tak, aby bylo následně možné zadat zakázku na zpracování navazujících projektových prací. Chceme, aby se těžařská oblast proměnila v moderní park, kde budou moci Brňané relaxovat a sportovat. Zároveň je pro nás důležité, aby se lokalita citlivě proměnila v živou krajinu, která bude ctít zdejší přírodní bohatství, a to především v této lokalitě hnízdící ptáky. Proměna bude postupná a navržené řešení se bude realizovat na etapy. Předpokládáme, že samotnou soutěž vyhlásíme letos v červenci,“ konstatoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Radní jmenovali porotu, která bude návrhy posuzovat. „Celkem bude mít porota 18 členů. Zasednou v ní zástupci města, Kanceláře architekta města Brna, krajinářů, architektů a dalších odborníků. Porota si samozřejmě může dle potřeby přizvat další znalce v jednotlivých oborech. Dle předběžného harmonogramu budeme znát výsledky soutěže v listopadu letošního roku,“ dodal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Náklady na organizaci soutěže včetně odměn pro vítězné návrhy jsou 1,5 milionu korun s DPH. Přípravu a organizaci soutěže zajistí Kancelář architekta města Brna. Ta v pátek 14. května spustí pro širokou veřejnost také anketu s možností vyjádřit se k chystanému zadání soutěže – co by si Brňané po skončení těžby na místě pískovny představovali a co jim v oblasti nejvíce chybí. Odkaz na formulář najdou na stránce www.kambrno.cz/cernovickapiskovna.

Jmenovaná porota soutěže

Závislá část poroty:
1. Mgr. Petr Hladík (zástupce města Brna);
2. Zástupce MČ Brno-Černovice;
3. doc. Ing. arch. Michal Sedláček (KAM);
4. Bc. Tomáš Koláčný (zástupce města Brna), jako náhradník;
5. RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (zástupce města Brna), jako náhradník;
6. Ludvík Kadlec (zástupce města Brna), jako náhradník;
7. Jiří Novotný (zástupce města Brna), jako náhradník;
8. Ing. Alexandra Koutná (zástupce VZMB), jako náhradník;
9. Ing. Monika Navrátilová (zástupce OŽP), jako náhradník;
10. Ing. Ondřej Nečaský (KAM), jako náhradník;

Nezávislá část poroty:
1. RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – Botanický ústav Akademie věd ČR;
2. doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. – krajinářský architekt (Brno); Ústav plánování krajiny ZF MENDELU
3. Ing. Vladimír Sitta – krajinářský architekt;
4. Ing. arch. Zdeňka Vydrová – architektka;
5. Mgr. Jan Sychra, Ph.D. – ornitolog (Brno), Ústav botaniky a zoologie Přírodovědné fakulty MU, jako náhradník;
6. Ing. Daniel Matějka, Ph.D. – krajinářský architekt, Ústav plánování krajiny ZF MENDELU jako náhradník;
7. Ing. Lydia Šušlíková – krajinářská architektka, jako náhradnice;
8. Ing. arch. Helena Vařejková, Územní sdružení českého zahrádkářského svazu, jako náhradnice.

Tisková zpráva