V blízkosti centra města se při ulici Křenová nachází výrobní areál Šmeralovy závody Brno. Vzhledem k jeho poloze je v návrhu nového územního plánu tato plocha určena pro přestavbu. Vzniknout by zde měla smíšená obytná zástavba s občanskou vybaveností. Na jednání radní schválili memorandum o spolupráci při přestavbě, a to mezi městem a vlastníky areálu. 

„Areál Šmeralových závodů je v dnešní době průmyslovým areálem využívaným pro výrobu a skladování, který má však do budoucna velký potenciál. Díky jeho příznivé poloze u centra města a v blízkosti řeky Svitavy zde může vyrůst moderní čtvrť, ve které lidé najdou bydlení, práci i potřebné služby. Na tom, aby se lokalita rozvíjela v souladu s požadavky zdejších vlastníků i města, bude podepsáno memorandum o spolupráci. Společným cílem bude, aby bylo toto území využito co nejefektivněji a aby obě strany své další kroky společně koordinovaly,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

Vlastníci nemovitostí ve výše zmíněném areálu, tedy společnosti Šmeral Brno, a. s., a Elektro Sochor, spol. s r. o. – ŠMERAL Group, si nechali vypracovat urbanistickou studii, která naznačuje budoucí podobu čtvrti. „Memorandem se zavazujeme, že dojde oproti původním plánům například k úpravě ulic a prostorového uspořádání areálu. Za město v daném území nadále zůstane plocha pro novou základní a mateřskou školu. Zůstanou zde vyhrazeny plochy pro sběrnou komunikaci a tramvaj, uprostřed nové čtvrti vznikne centrální veřejné prostranství,“ doplnil radní pro oblast územního rozvoje a plánování Filip Chvátal

Výše zmíněné úpravy budou reflektovány v novém územním plánu, a to formou jeho změny zkráceným postupem pořízení. 

Tisková zpráva