Areál na Červeném kopci fungoval jako léčebna dlouhodobě nemocných od 60. let. Pavilony jsou ale nyní ve špatném technickém stavu a provoz LDN tam byl ukončen. Radní dnes schválili projektový záměr na vybudování nového sociálně-zdravotního komplexu s možností téměř trojnásobně zvýšit počet lůžek.

Rada města Brna schválila projektový záměr na vybudování sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci za 423,5 milionu Kč včetně DPH. Počítá se, že v letech 2019 a 2020 bude zpracována potřebná projektová dokumentace včetně povolení stavby, stavět by se mohlo v letech 2021 a 2022. Projektový záměr vychází ze zpracované architektonické studie, která byla vybrána v architektonické soutěži vypsané Kanceláří architekta města Brna v roce 2018.

Autorem vítězného návrhu je Rangherka 5 s. r. o. Návrh představuje komplex tří nových třípodlažních domů o kapacitě 198 sociálně-zdravotních lůžek včetně lůžek pro denní pobyt. Objekty jsou zasazeny do prostředí parku a v přízemí jsou propojeny velkou vstupní halou, která funguje současně jako vnitřní náměstí. Hala plynule přechází do centrální dlážděné piazzety. Autoři ponechávají v areálu původní pavilon B, který navrhují zrekonstruovat a využít jako edukační, informační a společenské centrum s kavárnou. Objekt tak na Červeném kopci zachová původní historickou stopu.

„V novém komplexu bychom chtěli zajistit na téměř 200 lůžkách dlouhodobou zdravotní péči např. o onkologické pacienty, pacienty po cévních mozkových příhodách nebo s neurodegenerativními poruchami. Bude fungovat jako samostatná příspěvková organizace. Součástí komplexu bude i společenské centrum pro rodinné příslušníky a veřejnost. Cílem je zajistit kontinuální sociálně-zdravotní péči o nemocné bez nutnosti jejich opakovaného přesunu do jiného typu zařízení z důvodu měnícího se stupně soběstačnosti,“ uvedl první náměstek primátorky města Petr Hladík.