Dva nové vodní prvky oživí nedávno zrekonstruované Dominikánské náměstí. Radní města Brna schválili vyhlášení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže na jejich návrh. Vodní prvky budou umístěny v centrální části náměstí a před kostelem sv. Michala. Zájemci mohou své návrhy posílat do 20. ledna příštího roku.

Vodní prvek v centrální části Dominikánského náměstí bude vymezen prostorem mezi čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Druhý vodní prvek pak bude umístěn naproti průčelí kostela sv. Michala.

„Návrh musí respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Návrh by měl funkčně dotvářet charakter místa, myslet na chlazení vzduchu i povrchu náměstí v létě a zároveň důstojně reprezentovat město,“ popsal radní pro kulturu Marek Fišer.

U návrhů nebude vyloučena žádná z forem řešení. Ty ale musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty odpojeny od vody. Zároveň musí být díla odolná vůči klimatickým vlivům.

„Předpokládaná cena navrhovaných děl činí 8 milionů korun bez DPH. Do soutěže se mohou přihlásit autoři, kteří doloží reference o účasti na alespoň dvou soutěžích zaměřených na tvorbu ve veřejném prostoru, případně reference o realizaci podobných děl,“ dodal k podmínkám soutěže Jaroslav Hamža z Odboru kultury Magistrátu města Brna.

V porotě, která bude soutěžní návrhy posuzovat, zasednou:

– Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
– Marek Fišer, radní pro oblast kultury,
– Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj,
– Rostislav Koryčánek, vedoucí CENS, kurátor, Moravská galerie v Brně,
– Marek Štěpán, autorizovaný architekt,
– Tomáš Medek, sochař, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,
– Milan Houser, výtvarník, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

Porota bude hodnotit oba návrhy v následujících kritériích:

– originalita, kreativita a celková výtvarná úroveň řešení, soulad s ideovým záměrem soutěže (váha pro hodnocení 70 %);
– vhodnost začlenění díla do určeného prostoru, volba materiálů a jejich vzájemný soulad (váha pro hodnocení 25 %);
– ekonomická výhodnost nabídky (váha pro hodnocení 5 %).

V případě výhry obdrží první tři nejúspěšnější navrhovatelé ceny ve výši 200 tisíc, 150 tisíc a 100 tisíc korun.

Soutěž bude vyhlášena bezodkladně po zpřístupnění soutěžních podmínek a uveřejnění oznámení soutěže zákonem stanoveným způsobem. Zájemci mohou své návrhy posílat do 20. ledna 2020. Soutěžní porota zasedne v únoru 2020. Předpokládaný termín realizace obou vodních prvků je stanoven do 30. června 2021.

Tisková zpráva