V rámci přípravy projektu prodloužení tramvajové trati na Kamechy udělila Rada města Brna v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna pokyn k dalším nezbytným úkonům.

„Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné ve stanici Ečerova až na sídliště Kamechy výrazně pomůže jeho obyvatelům. Projektová příprava pro územní řízení je v gesci magistrátního odboru investic, další postup už bude řešen i z úrovně dopravního podniku. Ten s městem uzavře smlouvu o spolupráci, bude moci požádat o dotaci z Operačního programu Doprava 3 a také zajistí výběrové řízení na zhotovitele a povede projekt až k samotné realizaci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová, 1500 metrů dlouhá tramvajová trať začne v oblasti stávající tramvajové smyčky Ečerova, dále bude vedena  v  zářezu  podél  ulice  Vejrostova,  kde  v  místě  ulice Teyschlova přejde do raženého tunelu. Následně vyústí v proluce ulic Přírodní a Listnatá. Součástí projektu je vybudování tří nových zastávek (Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy).

Po vydání výše zmíněného pokynu bude nutné provést následující kroky: uzavřít smlouvu mezi městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, zajistit projekt a realizaci podrobného geotechnického průzkumu, provést archeologický průzkum, zajistit majetkoprávní přípravu, správce stavby a administraci zakázky.

Další informace najdete v odkazu: https://cobude.brno.cz/projekt/tramvajova-trat-kamechy/

Tisková zpráva