Od prosince loňského roku běží urbanisticko-architektonická soutěž na dostavbu a úpravu náměstí Míru. Aby měli porotci při diskusi nad soutěžními návrhy názornou představu o celé lokalitě, vznikne její fyzický model.

Kancelář architekta města Brna organizuje pro město urbanisticko-architektonickou jednofázovou otevřenou projektovou soutěž o návrh na dostavbu a úpravu náměstí Míru. Soutěž byla zahájena 14. prosince 2020, termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 9. dubna 2021.

„V soutěžních podmínkách je uvedeno, že každý účastník soutěže musí spolu s návrhem dodat fyzický model dané lokality. Pro tyto zmenšeniny je ovšem nutné vytvořit model okolí, do kterého se budou soutěžní návrhy vkládat,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal.

„Model bude stát 121 tisíc korun. Nepůjde o dodatečné náklady, pouze o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2021. Na zastupitelstvu jsme se totiž loni shodli na tom, že vzhledem k pandemii covid-19 ponecháme finance z nedočerpaného účelového příspěvku pro KAM na soutěž na řešení náměstí Míru v rezervě. Využijí se tedy letos,“ doplnil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Model okolí v měřítku 1 : 500 bude mít rozměr 75 x 75 cm, což odpovídá území o velikosti 375 x 375 m.

Tisková zpráva