Ze sedmi uchazečů vybralo vedení města společnost PORR, a. s., jako zhotovitele projektu revitalizace nároží Kounicovy a Šumavské. Práce vyjdou dle nabídkové ceny na 7 217 837 korun bez DPH a začít by měly 1. března 2023. Výsledkem bude nové místo pro posezení pod korunami stromů, parčík a vydlážděné chodníky.

„Cílem veřejné zakázky je vznik živého městského prostředí. Prostor nově nabídne posezení pod stromy, sjednotí se dláždění, vznikne zde nový parčík. Celé místo před prodejnou Billa včetně hlavního přístupu na vyvýšenou terasu vedoucí k hlavnímu vstupu do budovy Magistrátu města Brna projde revitalizací,“ přiblížila primátorka města Markéta Vaňková.

Z nabídek na zhotovení prací byla jako nejvýhodnější vybrána ta od společnosti PORR, a. s., která náklady vyčíslila na 7 217 837 korun bez DPH. Výběr zhotovitele dnes posvětili brněnští radní. Podle smlouvy by se měla úprava prostoru stihnout za 2 měsíce. Začít by se mělo na jaře příštího roku.

Tisková zpráva