Město Brno pokračuje v práci na novém územním plánu. Jeho návrh bude zveřejněn 24. března 2020. Termín pro podání připomínek a námitek bude do 13. května 2020. Na květen se chystá setkání s veřejností, kde bude návrh projednán.

I přes aktuální složitou situaci v naší zemi pokračujeme v práci na novém územním plánu. Ten sehraje klíčovou roli v dalším rozvoji města. Jeho dokončení a schválení je pro nás prioritou. Držíme harmonogram prací a dnes zveřejňujeme jeho návrh,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

Na duben letošního roku plánovala Kancelář architekta města Brna jakožto zpracovatel nového územního plánu sérii neformálních setkání s občany, na kterých by návrh představila široké veřejnosti. „S ohledem na vyhlášení nouzového stavu musíme dubnová setkání s občany v městských částech zrušit. Jakmile to ale situace dovolí, budeme hledat náhradní termíny. Představit Brňanům návrh nového územního plánu je pro nás zásadní věc, chceme, aby měl jejich podporu,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Návrh územního plánu bude spolu s odborným výkladem Kanceláře architekta města Brna představen veřejnosti. „Společně s Odborem územního plánování a rozvoje MMB chystáme na středu 6. května 2020 v zastupitelském sále Nové radnice veřejné projednání. Samozřejmě budeme bedlivě sledovat situaci ohledně bezpečnostních a preventivních opatření, která jsou v České republice zavedena. V případě potřeby budeme o změnách informovat s předstihem,“ přiblížil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal. 

Návrh bude elektronicky dostupný na portálu územního plánování města Brna: www.upmb.brno.cz  v záložce Připravovaný územní plán města Brna/Návrh. Kromě toho zde zájemci brzy najdou i online prezentaci nebo videoklipy, které představí přípravu územního plánu a další postup v této věci. „V originální velikosti a tištěné formě si ho každý může prohlédnout na venkovní terase budovy magistrátu na Kounicově 67 v úředních dnech (pondělí a středa). Tedy v blízkosti Odboru územního plánování MMB, který bude k dispozici pro případné dotazy,“ dodal Filip Chvátal.

Od chvíle zveřejnění návrhu územního plánu poběží do 13. května 2020 doba, kdy jej lidé mohou připomínkovat nebo podávat námitky. Prosím občany, aby své dotazy přednostně posílali na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@brno.cz,“ podotkla Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje, kterou doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík: „Případně nám můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 411 400, kde Vám na dotazy týkající se nového územního plánu odpoví odborníci.“ 

Město Brno na nový územní plán čeká mnoho let. Ten současný platí od roku 1994 a je pro aktuální potřeby nevyhovující. Zákon ukládá obcím pořídit nový územní plán nejpozději do konce roku 2022. Město proto činí veškeré kroky, aby tomuto požadavku vyhovělo.

Další informace o územním plánu města Brna najdete na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna.

Tisková zpráva

*AKTUALIZACE (26. BŘEZNA 2020)

Vzhledem k nouzovému stavu v zemi předpokládá město Brno, že upraví termín veřejného projednání tak, aby proběhlo v dostatečném odstupu od odvolání karantény, nejpozději však do prázdnin (vzhledem k harmonogramu pořizování). O všech změnách budou občané informování veřejnou vyhláškou nejméně 30 dní předem.

Lhůta pro podání námitek a připomínek byla zahájena zveřejněním návrhu ÚPmB dne 24. 3. 2020 a skončí sedmý den od konání veřejného projednání, jehož termín bude teprve určen.