Stavba podjezdu v místě křížení cyklostezky podél Svitavy a čtyřproudové silnice první třídy na Hladíkově začne na přelomu září a října. Zhotovitele vybrala Rada města Brna. Práce za 13 488 755 Kč bez DPH mají skončit nejpozději na jaře.

„Bezpečnost chodců a cyklistů se na ulici Hladíkova řeší už od roku 2002, kdy byla část cyklostezky vyasfaltována. Původně byl zamýšlen přechod, což by ale znamenalo snížení kapacity silnice první třídy, a stavba by se tak prakticky stala nepovolitelnou. V roce 2013 se začala prosazovat varianta podjezdu. Tu pro změnu komplikoval blízký železniční most a celková finanční náročnost tohoto postupu. Nám se konečně podařilo tento letitý problém vyřešit: máme pro stavbu všechny potřebné dokumenty a vysoutěženého dodavatele, který navíc bude o téměř dva miliony levnější, než kolik předpokládala zadávací dokumentace,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ze čtyř uchazečů nabídla nejnižší cenu společnost PORR a.s., která stavbu provede za 13 488 755 Kč bez DPH. K předání staveniště dojde do 30 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, předpokládaný začátek prací je tedy na začátku října. Zhotovitel má na realizaci 150 dní.

„Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo již na jaře. Nechtěli jsme však rozkopat trasu, kterou ve špičkách projede až 2000 cyklistů a projde 600 chodců denně, během nejvíce exponovaných měsíců. Proto práce směřujeme do pozdějšího období, kdy je cyklostezka využívána méně, ale je stále možné stavět. V případě nepříznivých klimatických podmínek možná bude nutné některé činnosti odložit či zastavit, nicméně dokončení na jaře příštího roku nebude ohroženo. Vše se navíc uskuteční bez větších dopravních omezení v lokalitě,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Tiskový servis