Dnes se uskutečnilo na Ministerstvu dopravy další setkání členů řídicího výboru Železničního uzlu Brno. V rámci jednání, na kterém se představilo nové vedení města Brna, bylo potvrzeno, že všechny zúčastněné strany, tedy Ministerstvo dopravy ČR, Správa železniční dopravní cesty, Státní fond dopravní infrastruktury, město Brno i Jihomoravský kraj jednoznačně potvrzují společnou ambici pokračovat v přípravě této stavby. A to ve variantě, kterou schválila centrální komise Ministerstva dopravy ČR, tedy ve variantě Ab.

„Jsem moc ráda, jakým směrem se jednání o Železničním uzlu Brno vyvíjejí. Pro další rozvoj Brna je to zásadní dopravní projekt a je skvělé, že na budoucí podobě jeho umístění panuje po letech dohadů mezi dotčenými subjekty jednoznačná shoda. Jsem potěšena jednotným postupem s Jihomoravským krajem, jakož i zřejmou podporou státu. Těší mě, jak setkání členů řídícího výboru proběhlo, a myslím si, že dalo prostor k mnohem užší spolupráci v přípravách. Doufám, že už brzy začne projekt získávat konkrétnější obrysy a budeme se postupně blížit k jeho realizaci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V návaznosti na vydané územní rozhodnutí se ze strany SŽDC již připravuje rozdělení celého uzlu na jednotlivé stavby, diskutovala se rovněž otázka přístupu k architektonickému vzhledu osobního nádraží i přednádraží, stejně tak další postup v přípravě Severojižního kolejového diametru. Bylo dohodnuto, že mezi jednotlivými aktéry bude podepsáno memorandum, které vymezí směr a přístup k další vzájemné spolupráci na tomto velmi důležitém dopravním projektu.

Foto: Schmerková, MMB