Rada města Brna vzala na vědomí nový Generel Ústředního hřbitova v Brně.

Správa hřbitovů města Brna, které má Ústřední hřbitov na starosti, vznesla v minulém roce požadavek na vytvoření nového strategického dokumentu. Ten by měl sloužit pro budoucí rozhodování o rozvoji tohoto cenného území. Generel vypracovala Kancelář architekta města Brna a lze ho prakticky využít v otázce budoucího vývoje a ochrany Ústředního hřbitova a jeho okolí z urbanisticko-architektonického hlediska, nastiňuje možné cesty ve způsobu pohřbívání a podobně,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dokument tvoří dva hlavní celky: analytická a návrhová část. V první jsou představeny veškeré dostupné informace o Ústředním hřbitově, a to z historického pohledu, popsány jsou zde majetkové poměry, památková ochrana, dopravní obslužnost, stav vegetace atd. „Každou dílčí část doplňuje vyhodnocení a shrnutí problematických faktorů. Toto vyhodnocení je poté rozvíjeno v návrhové části generelu, kde jsou popsány způsoby řešení, a tedy i možný rozvoj hřbitova v budoucích letech,“ doplnil Petr Hladík.

Generel Ústředního hřbitova města Brna zpracovala Kancelář architekta města Brna. Přípustná stanoviska k němu vydal Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, který dokument konzultoval s Národním památkovým ústavem, i Odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje.

Generel bude vyvěšen na webových stránkách Správy hřbitovů města Brna a taktéž na stránkách Odboru životního prostředí MMB.

Brněnský Ústřední hřbitov vznikl v roce 1883 podle projektu architekta Aloise Prastorfera a kromě obřadní síně od Bohuslava Fuchse a krematoria od Ernsta Wiesnera zahrnuje mnoho mimořádně hodnotných plastik a náhrobků. Více najdete na webu: http://www.hrbitovybrno.cz/ustredni-hrbitov.

Tisková zpráva / Foto: Správa ústředního hřbitova v Brně