Rada města Brna na svém dnešním zasedání doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit zahájení procesu pořízení změny Územního plánu města Brna v městské části Brno-střed, a to zkráceným postupem. Jedná se o změnu územního plánu v lokalitě, kde je připravována výstavba nového pavilonu Úrazové nemocnice v Brně.

„V listopadu loňského roku Rada města Brna schválila podnět ke změně územního plánu, a to v lokalitě Ponávka. Jde o místo, kde sídlí Úrazová nemocnice Brno a kde se plánuje výstavba nového pavilonu. Následně Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna připravil podklady pro zahájení pořizování změny územního plánu, což je důležitým krokem směřujícím k realizaci. Samotná změna by měla být hotová do jednoho roku,“ přiblížil první náměstek primátora Petr Hladík. 

K návrhu na pořízení změny byla také zajištěna stanoviska orgánu ochrany přírody a krajského úřadu, ve kterých je vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí.

Souhrnně to znamená, že součástí návrhu této změny nebude vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Nový pavilon vyroste v areálu nemocnice, a to na místě současného parkoviště. Jeho součástí budou nové operační sály, centrální sterilizace, heliport a také parkoviště. Objekt bude mít 8 podlaží. V 5. až 7. podlaží bude lékařům k dispozici sedm operačních sálů oddělení ARO a JIP. Pro tato oddělení vznikne také 26 lůžek. V posledním podlaží bude mít nemocnice umístěnou centrální sterilizaci a technické zázemí.

„Součástí budovy budou i čtyři patra parkovacího domu o kapacitě 160 parkovacích míst, která vyřeší zrušená místa na pozemním parkovišti. Zvýší se tak počet míst pro auta pacientů a návštěv,“ doplnil Petr Hladík.

Předpokládané celkové investiční náklady na výstavbu nového pavilonu a na jeho vybavení jsou necelých 463 milionů Kč bez DPH. 

Foto: MMB