Brno usiluje o zisk areálu nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích. Radní doporučili nákup těchto pozemků zastupitelům. Zisk tohoto majetku je podmínkou pro vznik hned několika veřejně prospěšných projektů včetně protipovodňových opatření. Majetek momentálně vlastní Správa železnic, státní organizace.

Areál nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích dlouhodobě chátrá. Město se rozhodlo jej získat od Správy železnic České republiky již v roce 2015. Plánovaná privatizace však tehdy nezískala podporu Ministerstva financí, a tedy neproběhla. Legislativa se v tuto chvíli změnila natolik, že privatizace již není možná a je nutné přistoupit k nákupu za cenu administrativní požadovanou SŽ, kterou Správa železnic ve znaleckém posudku vyčíslila na Kč 49 609 790,-. V případě, že zastupitelé schválí nákup těchto pozemků a nemovitostí, musí prodej majetku České republiky spravovaného Správou železnic projednat a odsouhlasit také vláda ČR.

„Důležitou součástí plánů města, která se dotýká dané oblasti, jsou i protipovodňová opatření na řece Svratce a revitalizace toku údolní nivy v oblasti Štýřického nábřeží. V budoucnosti by se na opuštěných pozemcích měla vybudovat mimo jiné i rekreační zeleň, která bude součástí lokálního biocentra v ochranném režimu a bude navazovat na blízkou cyklostezku vedoucí do Modřic, na zahrádkářskou kolonii a řeku. Nedokončená poliklinika bude muset být zbořena a také na jejím pozemku město zbuduje park,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Rozsáhlý areál ve Štýřicích je momentálně v podstatě ruinou. Mnoho budov bylo pouze rozestavěno, a to včetně samotné polikliniky, dále i budovy garáží, autodílny. Součástí je velký nezastavěný pozemek kolem. Jakémukoli dalšímu budování bude muset předcházet demolice a sanace pozemku.

„Do území objektu nedokončené železniční polikliniky také zasahuje plánovaná přestavba Železničního uzlu Brno. V oblasti se bude budovat nová komunikace, která spojí ulici Pražákovu a Rosickou, a k ní i chodník a veřejné osvětlení. Také vznikne tramvajové kolejiště se smyčkou a technologickým vybavením. Díky těmto změnám bude oblast připravena k dalšímu urbanistickému vývoji jihu Brna. Do budoucna se počítá také se vznikem obchodů a služeb,“ uvedl radní pro oblast majetku Róbert Čuma.  

Tisková zpráva